Soru: Tanrı Parçacığı Nerede Bulundu?

Tanrı parçacığı ne zaman bulundu? parçacıklar saf enerjiydi, bir kütleleri yoktu. Onlara kütle kazandıran mekanizmanın Higgs bozonu olduğu 1964 yılında ortaya atıldı. Tanrı parçacığı ne? Higgs bozonu; Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model’deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş, spini 0 (sıfır) olan parçacık. H veya h olarak kısaltılır. Higgs hangi alanda çalışma yapmıştır? Peter Ware Higgs (d. 29 …

Okuyucular soruyor: Nietzsche Tanrı Öldü Hangi Kitabı?

Nietzsche Tanrı öldü sözü ne demek? Nietzsche ‘ye göre Tanrı ‘nın ölümü, Hıristiyan değerlerin artık inanılmaz oluşu ve özünde nihilizm olan Avrupa insanının da ölmesi demektir. Zira Tanrı, değerler hiyerarşisinin zirvesidir. Tanrı ‘nın ölmesi, ontolojik olarak varlığı, Tanrı ‘nın varlığına bağlı olan insanın da ölmesi demektir. Nietzsche üstün insan nedir? Bunun anlamı, Nietzsche ‘nin düşüncesine göre insanın eksikli yani tamamlanmamış bir varlık olmasıdır. İnsan, yanılgılardan ve yücelttiği yanılsamalardan kurtulduğunda eksikli …

Hızlı Cevap: En Güçlü Tanrı Kim?

Hız tanrısı kimdir? HERMES (Mercuirius) Hermes Zeus’un habercisidir. Çok atik ve çok hızlı bir tanrıdır. Zeus neyi simgeler? Titan Kronus ve eşi Rheia’nın oğludur. Yunan mitolojisinde sıklıkla geçen tanrıça Hera’nın kocasıdır. Her tanrı figürü gibi, kendisine ait bir simge ile belirtilir. Zeus ‘un simgesi, bir şimşek, yanında bir boğa, bir kartal ve meşe ağacıdır. Yunan tanrıları kaç tane? Yunan mitolojisindeki çoğu efsaneler de insan şeklindedir. Yunan tanrılarının yaratılış hikâyeleri seçilmiş …

Sık sorulan: Tanrı Ne Demek Sözlük Anlamı?

Tanrı türkçe ne demek? Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış olan Güncel Türkçe Sözlük’e göre, Tanrı sözcüğü “çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilâh,” ve özel isim olarak da Tengricilik’te “Tengri”, Bahai inancında “Baha”, Sihizm’de “Vaheguru”, Zerdüştlük’te ise “Ahura Mazda” anlamlarına gelmektedir. Allah ile Tanrı aynı şey mi? Allah; bu kainatı yaratan ve tek olan Zat’ın ismidir. Tanrı; insanların “olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici” olduğuna inandıkları varlık …

Soru: Yehova Tanrı Ne Demek?

Yehova kim? Protestan Hıristiyanlar’ın bir alt grubu diyebiliriz. 1852’de ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde ortaya çıktı. Kurucusu, Charles Taze Russell’dır. Kendilerini ne Hıristiyan ne de Yahudi olarak tanımlarlar. Yahudilik inancında Yehova ne için kullanılır? Onun Elohim ve Yehova olmak üzere iki ismi vardır. Elohim gazap tarafını, Yehova ise rahmet tarafını temsil eder. Yahudiler Tanrının gazabından çok korktukları için Elohim adını daha çok kullanırlar. Yehova tanrının gereksiz yere telaffuz edilmesi yasak olan ismidir. …