Okuyucular soruyor: Tanrı Ne Demej?

Allah ile Tanrı aynı şey mi? Allah; bu kainatı yaratan ve tek olan Zat’ın ismidir. Tanrı; insanların “olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici” olduğuna inandıkları varlık ya da varlıklara verdikleri genel isim olmuştur. Türkçe’de Tanrı olan bu kelime, Arapça’da ilah olarak geçmektedir. Yani tanrı çoğulcu bir anlayışın ürünüdür. Allah’a Tanrı Denir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, “ Allah ‘ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu ‘ Tanrı ‘ diye anmak” İslam …

FAQ: Ilk Tanrı Inancı Nerede Ortaya Çıktı?

Tek tanrılı dinler nasıl ortaya çıktı? Tektanrıcılığın 4000 yıl kadar önce eş zamanlı olarak Mısır, Babil ve Hint toplumlarında ortaya çıkmaya başladığı ifade edilmektedir. Orhan Gökdemir’e göre tek tanrılı dinlere gidiş bir dinde sadeleşme ve devrim hareketidir. Allah inancı ne zaman başladı? Tanrı kavramının ilk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair birçok görüş ileri sürülmektedir. Örneğin MÖ 4. yüzyılda yaşamış Euhemeros’un antropolojik tanrı fikrini ilk ortaya atan düşünür …

Hızlı Cevap: Tanrı Kral Ne Demek?

Tanrı kral hangi uygarlığa aittir? MÖ 2. binyılda Güneydeki Babil Krallığı’nda kutsal krallık ya da tanrı – kral anlayışının izleri, Babil’in I. Hanedan Dönemi’nde (MÖ 1894–1595) özellikle I. Hammurabi (MÖ 1792–1750) yönetimi altında ince- lenebilir. Hammurabi Dönemi’ne ait steller üzerinde yer alan kral betimlemeleri önemlidir. Rahip-kral ne demek? Rahip – kral ise devletin en üst mertebesindeki yöneticisinin dini lider olarak da görüldüğü durumlarda meydana gelir. Bu yönetici dini bir lider …

Sık sorulan: Tanrı Nasıl Öldü?

Nietzsche Tanrı öldü sözü ne demek? Nietzsche ‘ye göre Tanrı ‘nın ölümü, Hıristiyan değerlerin artık inanılmaz oluşu ve özünde nihilizm olan Avrupa insanının da ölmesi demektir. Zira Tanrı, değerler hiyerarşisinin zirvesidir. Tanrı ‘nın ölmesi, ontolojik olarak varlığı, Tanrı ‘nın varlığına bağlı olan insanın da ölmesi demektir. Nietzsche öldü mü? Bunun anlamı, Nietzsche ‘nin düşüncesine göre insanın eksikli yani tamamlanmamış bir varlık olmasıdır. İnsan, yanılgılardan ve yücelttiği yanılsamalardan kurtulduğunda eksikli varlığını …

Hermes Hangi Tanrı?

Hermes nasıl bir Tanrı? Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak bilinmektedir. Bu kurnaz tanrının Roma mitolojisindeki karşılığı Merkür’dür. 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus’un habercisi olarak görev yapar. Mercury hangi tanrı? Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı. Hermes ne yaptı? Hermes ‘in …